• X5 function karaoke KTV digital processor

    டிஎஸ்பி -8600 எக்ஸ் 5 கரோக்கி கேடிவி டிஜிட்டல் செயலி

    இந்த தொடர் தயாரிப்புகள் ஸ்பீக்கர் செயலி செயல்பாடு கொண்ட கரோக்கி செயலி, செயல்பாட்டின் ஒவ்வொரு பகுதியும் சுயாதீனமாக சரிசெய்யக்கூடியது.

    மேம்பட்ட 24BIT தரவு பஸ் மற்றும் 32BIT DSP கட்டமைப்பை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

    இசை உள்ளீட்டு சேனல் அளவுரு சமன்பாட்டின் 7 பட்டைகள் கொண்டது.

    மைக்ரோஃபோன் உள்ளீட்டு சேனல் அளவுரு சமன்பாட்டின் 15 பிரிவுகளுடன் வழங்கப்படுகிறது.