• 800W pro audio power amplifier 2 channels 2U amplifier

    LA SERIES 800W சார்பு ஆடியோ சக்தி பெருக்கி 2 சேனல்கள் 2U பெருக்கி

    LA தொடர் சக்தி பெருக்கி நான்கு மாதிரிகள் உள்ளன, பயனர்கள் பேச்சாளர் சுமை தேவைகள், ஒலி வலுவூட்டல் இடத்தின் அளவு மற்றும் இடத்தின் ஒலி நிலைகளுக்கு ஏற்ப நெகிழ்வாக பொருந்த முடியும்.

    LA தொடர் மிகவும் பிரபலமான பேச்சாளர்களுக்கு சிறந்த மற்றும் பொருந்தக்கூடிய பெருக்க சக்தியை வழங்க முடியும்.

    LA-300 பெருக்கியின் ஒவ்வொரு சேனலின் வெளியீட்டு சக்தி 300W / 8 ஓம், LA-400 என்பது 400W / 8 ohm, LA-600 என்பது 600W / 8 ohm, மற்றும் LA-800 என்பது 800W / 8 ohm ஆகும்.